Opdateret d. 07-08 2022

Introduktion

Indholdet i Kristusbrevene er noget af det vigtigste, der er skrevet om Jesus Kristus, Jesus Kristus' liv, kristendommen, andre religioner, skabelse, os selv, vores daglige liv, som vi selv er medskabere af ved hjælp af vores tanker, følelser og handlinger - en viden som er uundværlig i forbindelse med vores egen og jordens fremtid.

Man lærer mere og mere at være i balance i sit eget  liv og blive i harmoni med sine omgivelser.

Hvis man er enig i udsagnet: træet skal kendes på dets frugter*,

vil jeg, i stedet for på forhånd at afvise disse Breve, opfordre til at give dem en chance for at vise deres ægthed ved med et åbent sind at læse et eller flere af disse.

-------------

Skulle der stadig være en enkelt åbensindet skeptiker iblandt efter at have læst nogle af de første sider om emnet her på stedet,

så prøv at læse:

Sprækker i Planeten

 

 Hvordan skulle en tidligere engelsk nonne, i en alder af 80-87 år (født o. 1920), eller nogen anden her på Jorden, selv kunne have skrevet den artikel samt de 9 Breve og resten af artiklerne i alt over 400 sider i bogform.

 Det er, indholdets høje niveau og personlige form taget i betragtning, den eneste seriøse alternative mulighed til at Kristus har dikteret det selv.

Der har jo i øvrigt været rige muligheder for at afsløre andre kilder over internettet siden.

Læser man derimod Kristusbrevene for at bevise over for sig selv og evt. andre, at de er uægte, vil man næsten altid få ret.

Vi har jo vores frie vilje og derfor må Kristus og andre normalt ikke gribe ind i den.

En enkelt undtagelse forekommer dog tilsyneladende. Se linket til Saulus' omvendelse under Bibelcitater nederst, hvor han indtil da havde forfulgt de kristne!

-------------

Som lynet kommer fra øst og lyser helt om i vest, sådan skal også Menneskesønnens komme være.

Ovenstående citat sagt af Kristus for 2000 år siden.

(se også nederst på siden)

 Det betyder her: Menneskesønnen vil efterhånden stige ned overalt på Jorden.

Som lynet steg Kristus ned til Saulus (Paulus) og inspirerede ham i hans videre gerning (se nederst).

 "Som lynet" steg Kristus ned til Referenten og dikterede Kristusbrevene og således vil det også efterhånden ske til os individuelt her på Jorden.

Dette kan ske ved at læse/meditere, følge vejledningen indeholdt i Kristusbrevene og derved efterhånden åbne op for at Kristus mere direkte kan inspirere, vejlede og opløfte os.

 Dette sker kun ved at man selv beder om det, da man til  hver en tid har sin frie vilje.

Det sker i begyndelsen for det meste i korte perioder ad gangen.

Er man i perioder ikke åben for inspiration, vil der heller ingen være.

Efterhånden kan denne kontakt blive stadig tættere og vare over længere perioder.

Men det bliver aldrig til en tilstand, hvor man ikke ind imellem selv skal finde vejen og selv begå fejltagelser og derved høste erfaringer.

Ved afslutningen af dette eller et senere liv kan man da opnå at blive en *opstegen Mester og derefter udvikle sig videre på stadig højere planer, som Kristus også selv har udviklet sig siden han vandrede på Jorden.

Hvis man, som sikkert mange andre føler, at man ikke er værdig til at "gå vejen", fordi man har begået diverse "synder" (læs fejltagelser). Så tænk på at alle har begået dem, selv Jesus i sin barndom/ungdom (se Kristusbrev 1, s. 8-9).

De, der føler, at de er rede til at gå vejen, bør prøve.

*opstegen Mester. En, som selv tidligere har gået vejen og derefter er opsteget.

 (oversætteren)

 
---------
 

Kristus i Bibelen:

»I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer? Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen.«

Johannes, kapitel 14, vers 1-4

 

Jesus sagde til ham: »Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.«

 Johannes, kapitel 14, vers 6

 

»Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der tror på mig, han skal også gøre de gerninger, jeg gør, ja, gøre større gerninger end dem, for jeg går til Faderen.«

Johannes, kapitel 14, vers 12

 

-------

 

Jesus svarede dem: »Står der ikke skrevet i jeres lov: ›Jeg har sagt: I er guder?.«

Johannes kapitel 10, vers 34

 Derfor også:

Tidligere og i Kristusbrevene:

»For Guds rige er inden i jer.«

Lukas, kapitel 17, vers 21

 og ikke:

»For Guds rige er midt iblandt jer.«

Lukas, kapitel 17, vers 21

 

Bibelselskabet:

"Tidligere var den første forståelse, altså Guds rige som en indre realitet, langt den mest udbredte, sådan som det også afspejler sig i de ældre oversættelser (således i den autoriserede danske oversættelse fra 1948, som du gør opmærksom på.) I dag foretrækker de fleste fortolkere – og dermed også oversættere – den anden betydning, altså Guds rige som en social realitet."

Brevkassen: Er Guds rige 'inden i os' eller 'midt iblandt os'?

 

Kristus i Kristusbrevene:

 "Guds rige er inden i!”

 ("God's Kingdom is within!")

Kristusbrev 1

 

Når vi efterhånden erkender i vores daglige tilværelse, at Gudsriget, Gudsgnisten, sjælen er inden i os, vil diverse identiteter defineret via køn, karriere, det materielle m.v. efterhånden komme mere i balance til gavn for os selv, vores familie, vores kolleger, venner og bekendte og alle vi møder.

Vi  er alle skabt af Guddommen, der omfatter og udgør alt og alle i hele det materielle og åndelige univers.

»Her lever vi, ånder vi og er vi«

Apostlenes Gerninger kap. 17, vers 28

 

- og desuden er vi er alle »skabt i Guds billede« ikke form af vores udseende, men ved Gudsgnisten og vi har derfor fri vilje og er Guds medskabere på godt og ondt ved hjælp af vores forestillingsevne, tanker og følelser.

1. Mosebog, kapitel 1, vers 27

 

Hvordan kan vi så opnå dette og meget mere?

Ved at læse, grunde og meditere over Kristusbrevene og Artiklerne og praktisere læren i vort liv!

 

-------

 

Saulus' omvendelse

....Saulus fnyste stadig af raseri og truede Herrens disciple med mord; han gik til ypperstepræsten og bad ham om breve til synagogerne i Damaskus for at fængsle dem, der hørte til Vejen, og som han kunne finde, både mænd og kvinder, og føre dem til Jerusalem.

Men undervejs, netop som han nærmede sig Damaskus, skinnede et lys fra himlen pludselig om ham.

Han faldt til jorden og hørte en røst sige: »Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig?«

Han svarede: »Hvem er du, herre?« Han sagde: »Jeg er Jesus, som du forfølger. Men rejs dig og gå ind i byen, så vil du få at vide, hvad du skal gøre.«

Hans rejseledsagere stod målløse; nok hørte de røsten, men de så ingen.

Så rejste Saulus sig op fra jorden, men skønt hans øjne var vidtåbne, kunne han ikke se.

De måtte lede ham ved hånden og føre ham ind i Damaskus. I tre dage kunne han ikke se, og han hverken spiste eller drak.

Apostlenes Gerninger, kap. 9

 

----------

 

»Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder,

men indeni er glubske ulve. På deres frugter kan I kende dem.

Plukker man druer af tjørn eller figner af tidsler?  

Sådan bærer ethvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ

dårlige frugter.Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter,

og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter.

Ethvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om

og kastes i ilden.  I kan altså kende dem på deres frugter....«

(Matthæus kapitel 7, vers 15 - 23)

Hvis nogen da siger til jer: »Se, her er Kristus! eller: Her er han! så tro det ikke;

 for der skal fremstå falske kristus'er og falske profeter,

og de skal gøre store tegn og undere for om muligt at føre selv de udvalgte vild.

Nu har jeg sagt jer det forud. Siger de derfor til jer:

Se, han er i ørkenen! så gå ikke derud. Eller: Se, han er i kamrene!

så tro det ikke.

For som lynet kommer fra øst og lyser helt om i vest,

sådan skal også Menneskesønnens komme være«

 (Matthæus kapitel 24, vers 23-27)