Sat på kristibreve.dk 25-07-2019

De Sidste Dage

 

dikteret 2003-2007

overs. 2019

 

Jeg, KRISTUS, kendt som "Jesus" i Palæstina for mere end 2000 år siden, er vendt tilbage på det meste kritiske tidpunkt i verdenshistorien for at tale til jer.


Når jeg nedstiger i bevidstheds-vibrationer for at komme i kontakt med jeres jord-vibrationer, ser jeg en verden af lys og skygge, åndelig opløftelse og fortvivlelse ...

og det mest forfærdelige jeg ser, er den menneskelige ånds nedbrydning.

VERDEN ER FOR DET MESTE I EN TILSTAND AF MØRKE

Den gennemsnitlige person, der læser mine ord, kan føle, at denne erklæring er en overdrivelse af jeres moderne liv, men for at forstå det fulde omfang af, hvad der sker på jorden, skal et menneske først opleve et øjeblik af Lys.

Først og fremmest er jeg tvunget til at tale om, hvad der sker med jeres børn over hele verden.

Er I klar over i hvilket omfang, at MØRKET HAR SPREDT SIG OP IGENNEM DE FORSKELLIGE STADIER OG TILSTANDE I BARNDOMMEN?

BØRN, - MED DERES NATURLIGE, IVRIGE, NYSGERRIGE SIND, DER ALTID ER PÅ UDKIG EFTER NOGET SPÆNDENDE OG NYT, DER KAN GRIBE DERES INTERESSE, TRÆDER IND I DEN TIDLIGE VOKSENTILSTAND, - og af natur - BESAT AF SEXUEL NYSGERRIGHED - STIMULERES OG FODRES AF JERES BØGER, RADIO- OG TV-UNDERHOLDNING* OVER HELE VERDEN.

Ja, siger I, det ved vi.

Jeg siger: Men I tillader stadig at det sker.

Hvis I var Lysets Børn, ville I være så fyldt med medfølelse, at I ville rejse jer som én stemme og sige til dem, der bliver rige på bekostning af JERES tanker og jeres BØRNS sind:

"Det er nok! Vi vil ikke tillade jer at gøre dette mod os mere. Vi vil nægte at se og lytte til det, I nyder at forestille jer i jers egne afskyelige sind - vold, perversioner, utilsløret sex, evige kamphandlinger og argumenter. Vi længes efter at vende tilbage til FRED og GLÆDE, hvorfra vores sjæle er nedsteget".

I VOR DAGE BLIVER BØRNENE, UBEVIDST, USKYLDIGT LOKKET AF MENNESKER med SELVISKE OG SEKSUELT BEGÆRENDE INTENTIONER IND I DERES SEKSUELLE PERVERSIONERS SPINDELVÆV.

Hvis I var Lysets Børn, kunne I ikke sove om natten, vel vidende, at disse uskyldige små børn bliver brugt til at tilfredsstille voksne mænds seksuelle fantasier og drifter.

DISSE BØRN BLIVER EFTERHÅNDEN KASTET UD I UDSKEJELSER, DE IKKE SØGTE OG IND I HJERTEKNUSENDE FORTVIVLELSE, FORDI DE IKKE KENDER VEJEN TILBAGE TIL DERES OPRINDELIGE USKYLD. DERES BARNDOM ER BLEVET TAGET FRA DEM, OG DE ER BLEVET FRARØVET DISSE VIGTIGE ÅR AF NORMAL EMOTIONEL UDVIKLING
 

Hvis I var lysets børn, ville I føle deres smerte, som om det var jeres egen. Jeres samvittighed ville ikke give jer hvile, før I sammen havde rejst jer og forfægtet med al jeres indflydelse og hjerte og sjæl, at dette frygtelige indgreb på børns svaghed og uskyld må stoppe!


Uskyldige? Vores moderne børn? - kunne I på jorden måske spørge. Hvis I var Lysets Børn, ville I vide, at de er uskyldige, indtil de lærer det af mørket, der er blevet spredt over hele jorden af det menneskelige sind.

I som bor på jorden siger, at verden ikke er i MØRKE - at jeg overdriver?

I er blevet så vant til MØRKET, at I ikke længere genkender det.

Jeres verden er fuld af krigshærgede nationer. Det er tungt, tungt, tungt med grove mentale og følelsesmæssige vibrationsfrekvenser af selviskhed og en total tilsidesættelse af livet. Jeres gader er nu hovedgader af farer, af raserianfald på vejene, af røvere der er misundelige over andres ejendele, af stalkere ivrige efter at erobre og kontrollere andre ved brug af seksuel kraft.

Antallet af disse stalkere kan måske være færre end antallet af jeres gennemsnitlige borgere, men hvis I var lysets børn, ville sådanne mennesker aldrig få lov til at trives.

Men de trives i jeres midte, fordi jeres egne sind er fyldt med sådanne begivenheder fra at se jeres underholdning. I er blevet hårde og ufølsomme over for disse rædsler, og de er tilladt til at formere sig i jeres midte som en dødelig virus.

Som jeg nedstiger og empatisk træder IND I DENNE UDDUNSTNING af dødelige tanker og destruktive følelser, føler jeg den smerte, som den uskyldige oplever, der er bytte for dem, der finder en spænding og en følelse af magt, når de terroriserer de svage.

Disse er så sandelig "de sidste dage", som jeres verden kalder den tid, hvor livet på jorden er blevet så universelt groft og adskilt fra de underliggende LOVE om EKSISTENS, at KUN NOGLE FÅ af milliarderne på jorden holder pause et øjeblik for at stille spørgsmålstegn;

"Hvad ligger der ude bag mørket? Er der Lys? Hvor er Lyset? Hvorfor afslører det ikke Sig selv for os?"

Som svar på den uopsættelige, mest brændende spørgen fra NOGLE FÅ mennesker, der traumatiseres af andres stærke begærlige følelser, hvordan kunne jeg IKKE vende tilbage på dette tidspunkt for at nå dem, der spørger, der oprigtigt længes efter en sikker vej ud af mørket, som nu fylder flertallet af menneskers liv?

Er I klar over, at dette virkelig er MIG, KRISTUS, som er kommet for at undervise og vise jer vejen ud af mørket ind i LYSET? Hvordan kunne jeg IKKE komme, som svar på jeres smerte?

Ved I ikke, at jeg ER KÆRLIGHED, og det er den rene kærligheds natur at opfylde de elskedes behov.

 

*Nu nok i endnu højere grad de internetbaserede medier. (o.a.)

 

overs. v. 1.0

dikteret 2003-2007

overs. 2019

 

Læs desuden også Brev 9 (spec. s. 5-7)!

 

Læs Kristusbrevene (1-9) og Artiklerne på:

Kristibreve.dk

 

 

*************************************************************

2000 CHRIST'S LETTERS, www.christway.co.za

 

 NB Jeg anbefaler i dette Brev, som I de andre, at man i tvivlstilfælde læser den engelske originaltekst! (o.a.).

  til downloading i pdf format:

CHRIST'S LETTERS

 

OBS Hvor der i Kristusbrevene og de tilknyttede artikler

er en generel kritisk beskrivelse af kristne/kristendommen,

jøder/jødedommen, muslimer/islam, mænd, kvinder m.v.

gælder denne beskrivelse kun de, der i praksis passer ind i det beskrevne.

Ingen kristen, jøde, muslim, mand, kvinde m.v.

bør føle sig ramt af disse kritiske beskrivelser,

hvis de rent faktisk ikke passer ind i beskrivelsen.