"Fårene og bukkene"

 

 

 

uddrag af bl.a. artiklen:

Dommedag

af

Martinus

 En dybtgående artikel  med forklaring på:

 "Dommedag", "Verdens ende",

"De sidste tider"

og

"Fårene"  og "Bukkene"?

Dette ud fra Jesu tale:

Bibelen

Det Nye Testamente

Matthæus kap. 25:

vers 31 Når Menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham,

da skal han tage sæde på sin herligheds trone. vers 32

Og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem

som en hyrde skiller fårene fra bukkene

vers 33  fårene skal han stille ved sin højre side og bukkene ved sin venstre.....

(Matthæus kap. 25 vers 31-33)

Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig.

(Matthæus kap. 25 vers 35)

Bibelteksten er fra den autoriserede oversættelse, © Det Danske Bibelselskab 1992

-----------------------

Martinus:

For at forstå "Dommedagen"s mission og sande analyse er det naturligvis en forudsætning, at man forstår, at ethvert væsens nuværende fysiske jordliv kun udgør et enkelt led i en uendelig kæde af liv, som det samme væsen har oplevet, og at det således befinder sig midt inde i en evig tilværelse.

I de Jordliv, der er gået forud for det nuværende liv, har det ved sin væremåde skabt årsagerne til sit nuværende liv, eller ved sin væremåde skabt årsagerne til sin nuværende skæbne, ligesom det ved sin væremåde i sit nuværende liv skaber årsagerne til den skæbne, det vil få i sit fremtidige Liv. Set fra denne synsvinkel bliver der mening i "Dommedagen"s problem.

Igennem loven for tiltrækning og frastødning organiseres hele den guddommelige administration og skabelsesmetode. Det er denne Lov, der bevirker, at hunde føder hundehvalpe, katte føder kattekillinger, og at mennesker på samme måde bliver født hos mennesker.

Men det er ikke alene paa fødselsområdet, at denne lov er bestemmende. Det er også den, der ligger til grund for den gamle realitet, "krage søger mage" og "lige børn leger bedst". Den betinger således, at beslægtede arter søger beslægtede arter. Som følge heraf vil den samme lov i livet også bevirke, at mennesker paa samme trin i udviklingen fortrinsvis søger hinanden, bliver tilhængere af de samme partier, politiske såvel som religiøse.

I denne udskillelse i partier, sekter og samfund begynder vi allerede at kunne skimte en ren materiel tilsynekomst af de to grupper: "Fårene" og "bukkene". Dette vil igen sige, at mennesker med tilbøjelighed for samme moralske anskuelser, samme mentalitet og væremaade, mere og mere bliver koncentreret sammen i grupper.

Disse grupper, i deres mest fundamentale Form, er nationerne. Hver enkelt nations Individer har altså noget i deres mentalitet, der er beslægtet med de øvrige individers mentalitet i samme nation. Det er dette, der har bevirket, at de er blevet født i samme rige.

Men bag nationerne finder der også en gruppering sted. I denne bliver nationerne skilt ud fra hverandre i to store Grupper. Det er disse to grupper, der er "Dommedagen"s "Får" og "Bukke".

 Den ene Gruppe udgøres af nationer, der endnu sværger til sværdets magt, nationer, hvis befolkninger endnu ikke i tilstrækkelig grad har fået udlevet krigens uhyrligheder, men i blind iver hylder "magtprincippet" i stedet for "retsprincippet". For disse Væsener er "magten" "retten".

 Den anden gruppe udgøres af nationer, hvis befolkninger har udlevet krigen, væsener, der i tilstrækkelig grad har fået erfaringer nok for krigens tåbelighed. For disse Væsener er "retten" "magten". De udgør "Fårene" ved den "højre Side".

 Dog vilde disse Væsener være uhyggeligt stillede, hvis der indenfor deres Gruppe ikke eksisterede en serie væsener, der endnu kan hylde sværdprincippet, thi da vilde den førstnævnte gruppe helt undertrykke og lemlæste den sidstnævnte. Men disse, indtil en vis grad militært indstillede mennesker, danner ligesom et værnende skjold eller panser for gruppens kerne, der jo består af væsener, i hvis mentalitet krigen er ganske bandlyst........

© Martinus Institut 1981

 

Læs videre

her