Referenten:

 

Før I læser Kristusbrevene, ønsker I måske at vide, hvordan denne åndelige udøvelse af overførsel af bevidsthed blev udført.

Arbejdet med at forberede mig til at blive Kristus' referent begyndte for 40 år siden, da jeg som en engageret kristen, stødte på svære vanskeligheder som landmand og idet jeg bad Kristus om hjælp, fik et uventet insisterende svar mig til at revurdere og kassere alle religiøse dogmer.

Oplysning fulgte, og førte klart i nye retninger af arbejde og studier.

Jeg grundlagde en virksomhed der beskæftigede sig med mennesker, der blomstrede op.

I syv år nød jeg succes og megen lykke og voksede i åndelig forståelse. Derefter gennemgik jeg diverse særdeles traumatiske menneskelige oplevelser og efter megen lidelse, smertelig og berigende, lærte jeg af mine lektioner og transcenderede derefter åndeligt.

En aften, som svar på bøn om vejledning, blev tilstedeværelsen af Kristus en realitet, som gav mig uigendriveligt bevis på hans identitet.

Han talte til mig i en time, mens han sendte stærke bølger af Kosmisk Kærlighed gennem min krop og gav mig en kort beskrivelse af, hvad jeg ville blive undervist i og i sidste ende udrette.

Fjorten dage senere, førte han mig gennem en transcendent oplevelse af bevidst forening med "Gud".

Jeg blev en healer og blev formidler af nogle øjeblikkelige helbredelser.

Fra 1966-1978, på vigtige punkter i mit liv, som svar på mine spørgsmål, underviste Kristus mig i åndsvidenskabelige principper, der nu er forklaret af Kristus i sine Breve.

I l975 oplevede jeg en nat af visioner, der beskriver begivenheder mellem l983 og l994, som alle gik i opfyldelse.

Jeg fik igen at vide, at der ville være arbejde for mig at gøre i fremtiden.

Til sidst, efter mange og varierede tilskikkelser, altid lindret af min stærke

tilknytning til Kristus og min voksende forståelse og personlig erfaring

med ”Første Årsag”, blev jeg bragt til mit nuværende hjem.

Her har jeg boet et stadigt mere tilbagetrukket liv i de seneste tyve år, nogle gange i klar og tæt kontakt med Kristus og andre gange ladt alene for at styrke min tro og tålmodighed i åndeligt tørre perioder.

I de sidste fire år har jeg været ført gennem en mental/følelsesmæssig rensning og har endelig nået mit mål med perfekt indre fred og glæde.

Kristus har sat mig gennem en gradvis, men meget klar rensende proces.

Da jeg var helt tømt for selvet, føjeligt og modtageligt - begyndte stemmen sin diktering og Brevene begyndte at tage form.

Disse breve er helt igennem Kristus'arbejde.

 Intet i dem er afledt af anden litteratur, selv om visse forfattere i de senere år naturligvis har trukket meget af deres egen inspirerede indsigt fra Kristus' bevidste Sandheds-udstråling. 

 Alle de, der er i harmoni med hans bevidsthed er i høj grad velsignet.

 Jeg er blot Referenten (the Recorder) - intet mere. 

 (givet og nedskrevet 2000-2001)

--------------

 

KRISTUS siger:

"Jeg, KRISTUS, er kommet gennem disse Breve, fordi jeg ikke kan vende tilbage i kropslig tilstand - eller igen påtage mig en menneskelig personlighed - da jeg residerer i  og selv er af sådanne fine og forhøjede vibrationelle bevidsthedsfrekvenser, at ingen  menneskelig fysisk form  kunne indeholde min åndelige bevidsthed.

 Mit eneste middel til at nå jer har været gennem et menneske - sensitivt, clairaudient, lydigt og dedikeret til "Gud", født til at være den kanal, gennem hvilken jeg kunne se tumulten fra hendes aktive, begivenhedsrige liv og verdensbegivenheder.

 Jeg har været i stand til nøje at betragte konflikten og smerten, der var ukendt i tidligere århundreder.

Videnskabelige og teknologiske opfindelser og formindskelsen af moralske og

konventionelle værdier har ført til nye stærkt stressfyldte tilstande i den moderne livsstil og nye måder at forholde sig til hinanden.
Gennem dette følsomme sind er de moderne menneskelige betingelser i nogen grad blevet subjektivt tilgængelige for mig.

Uden denne viden om de menneskelige erfaringer, kunne disse Breve ikke have været skrevet i en form, der er beregnet til at være til gavn for den menneskelige tilstand på dette tidspunkt.

 Processen med delvis overskygning begyndte før hendes fødsel, fortsatte i ungdommen og gennem livet.

 Med den grundige de-programmering af hendes sind og fulde udrensning af gamle begreber er min "referent"* fra begyndelsen bevidst blevet udsat for enhver form for menneskelig oplevelse, der vidner om de kampe og sorger, der opleves i moderne tid.

Ved min vejledning er hun kravlet ud af hendes mange forskelligartede og smertefyldte huller, der kulminerede i hendes ego's død  og mentale/emotionelle binding til materialismen.

Hun lærer at bevæge sig ind i den universelle kærligheds bevidsthedsfrekvenser og har haft personlig erfaring med UNIVERSEL BEVIDSTHEDS Virkelighed**

Således er hun blevet tilstrækkeligt renset til klarere og klarere at distribuere min lære til hele verden

Under min indflydelse har hun trukket sig tilbage fra det sociale liv til afsondrethed og ensomhed og er i til sidst blevet afhængig af mig for sin daglige vilje til at leve

 og jeg arbejder gennem hendes totale minut for minut parathed til at modtage mine ord, hvornår end kosmiske og hende personlige bevidsthedsenergier  gør det muligt for hende at høre og modtage mig.

Jeg stoler på hendes ærlighed og dedikation til at vente med at høre mig præcist og jeg gør det klart, når det er mig, der taler.

Indtil jeg taler - er hun ikke i stand til at skrive.

Jeg har fortalt jer dette, for at I kan forstå ud af, hvilke KRISTUS-BEVIDSTHED energier, disse Breve har taget form."

 (uddrag fra Brev 9)

 

 

------------------

 

 

Kristus i Bibelen

 Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder,

 men indeni er glubske ulve. På deres frugter kan I kende dem.

 Plukker man druer af tjørn eller figner af tidsler?  

 Sådan bærer ethvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ

 dårlige frugter. Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter,

 og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter.

 Ethvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om

 og kastes i ilden.  I kan altså kende dem på deres frugter....

 

(Matthæus kapitel 15, vers 15 - 23)