Sprækker i jeres planet

 

 

dikteret 2003-2007

overs. 2019

 

 

Kristus siger:
 

Jeg er denne gang ikke kommet for at fortælle smukke passager med åndelig opmuntring der skal vække jeres åndelige længsler, men for at række ind i jers daglige liv med jeres eget dagligdagssprog for at kaste LYS over, hvad mennesker dagligt gør ved sig selv - deres krop, liv, relationer og ved planeten i det hele taget.

Det er deres tanker - som fører til ord - som fører til handlinger, som jeg er særlig bekymret over på dette tidspunkt.

Folk af alle racer og kulturer - hør mig!

De fleste tænkende mennesker indser, at al jeres videnskabelig teknologi og udbredte industrialisering langsomt dræber jeres planet.

I genkender dette.

Men hvornår vil I vågne op til den endnu mere vitalt vigtige og overbevisende erkendelse af, at jeres ego-tanker, ord og handlinger er lige så destruktive for jeres planet, fordi disse er

bevidstheds-energiformer -

og bevidstheds-energiformer er netop, hvad jeres verden er skabt af

- bevidstheds-energiformer.

Hele jeres verden er intet mere end en gigantisk bevidstheds-energiform sammensat af milliarder af individuelle bevidsthedsformer, der er udsprunget fra og baseret på det universelle bevidstheds-"tomrum"*, som I kunne betegne "Gud" og har udviklet sig fra tilsyneladende intethed til dets nuværende tilstand gennem jeres egne ønsker og længslers proces.

Derfor må I forsøge at forstå, at når I dagligt, ved hjælp af jeres tanker, ord og handlinger, hælder jeres ego-bevidsthed ind i jeres verden, udsender I bevidsthedsformer, som helt strider mod den UNIVERSELLE BEVIDSTHEDS LOVE.

I hjælper milliarder af andre ligesindede mennesker med at skabe en ødelæggende kraft i direkte konflikt med

KILDEN til VÆREN, UNIVERSEL BEVIDSTHED,

som understøtter og opretholder al eksistens.

Uundgåeligt fremkommer

SPRÆKKER I JERES PLANETS STRUKTUR

og mennesker oplever tornadoer, jordskælv, oversvømmelser og snestorme -

som alle er fysiske manifestationer af nedbrydningen af

UNIVERSEL LOV, som er UNIVERSEL KÆRLIGHED,

der styrer jeres verden.

Indikerer dette, at "Guds kærlighed" er blevet trukket tilbage fra verden?

Nej! Der er ikke sådan noget som "Guds straf"- fordi ingen sådan individualiseret menneskeligt tænkende gud eksisterer.

Dette er en myte, som skal slettes fra menneskenes sind.

Men jeres planet og I selv er blevet individualiseret ud fra

UNIVERSEL BEVIDSTHED,

som SELV er en lov jeg hele tiden gentog, da jeg var i verden -

LOVEN om TRO på godt og ondt. LOVEN om OVERBEVISNING.

Uanset hvad I virkelig tror på - godt, dårligt og ligegyldigt vil i sidste ende manifesteres i jeres liv.

Vær derfor advaret, og brug kundskaben fra disse hjemmesider til at frigøre jer selv fra verdens mest destruktive bevidsthed -

ego-bevidstheden.

At gå i kirke vil ikke hjælpe jer.

Søndagsgudtjeneste vil ikke frigive jer.

Jeres eneste håb om at ryste jer selv fri fra ego'et og verdens ødelæggende bevidsthed er at følge

 

KRISTUS-VEJEN.


Kristus-Vejen er VEJEN, som jeg personligt fulgte og levede efter fuld oplysning i ørkenen -

oplysning, som gjorde det muligt for mig at vende tilbage til Nazareth og påbegynde et nyt liv med helbredelse, undervisning og kontrol af elementerne.

Fordi min lære var i direkte opposition til den judæiske lære om gengældelse og en hævngerrig Jehova, blev jeg til sidst korsfæstet.

Enhver anden forklaring på min korsfæstelse er falsk og helt usand.

Forud for mine seks uger i ørkenen i Palæstina var jeg en doven og udrettede intet.

Efter oplysning var jeg den eneste bærer af skabelsens og kreativitetens hemmeligheder.

Min oplysning er fuldt ud forklaret i Brev 1 og min fulde transcendente opfattelse af selve eksistensens sandhed er beskrevet i mine Breve.

Disse tilbydes gratis til alle, der har viljen og modet til at GÅ MIN KRISTUS-VEJ, der i sidste ende fører til oplysning, frihed fra ego'et og indtræden i Himmeriget**.

Oplysning kan komme på forskellige måder -

den kan komme som en overvældende sindsoplevelse, som straks forvandler jeres opfattelse af jeres KILDE til VÆREN og jeres tidligere intellektuelle forståelse af jeres verden.

Sand Oplysning er en indstrømning af Guddommelig Bevidsthed ind i jeres menneskelige bevidsthed, som I aldrig vil miste og som permanent forvandler jeres holdninger til jeres Skaber og jeres liv generelt.


Eller -

igennem vedvarende studeren af mine Breve, mindre øjeblikke af ekstraordinær indsigt, tidspukter med oplysende LYS-stråler vil trænge ind i jeres sind, som vil ændre fokuset på jeres indre syn - eller klargøre den linse, hvorigennem I ser jeres verden og bedømmer gyldigheden af alle jeres meninger og overbevisninger.

Gradvist afkaster I de illusioner, som tidligere forblindede jer og I finder, at I får styr på jeres sind og handlinger, hvilket fører til helhed i alle aspekter af jeres individuelle væren.

At gå KRISTUS-VEJEN - som beskrevet i mine BREVE - er et livsarbejde, der fører direkte til frihed for angst og afsavn.

Som I læser, finder I i dem både min Tilstedeværelse og min Kærlighed.

*tomrum, eng.: void.

**Himmeriget, eng.: Kingdom of Heaven.

dikteret 2003-2007

overs. 2019

 

 

Læs Kristusbrevene (1-9) og Artiklerne på:

 

Kristibreve.dk

 

*************************************************************

2000 CHRIST'S LETTERS, www.christway.co.za

 (Artiklerne er dikteret af Kristus mellem 2002 og 2007)

NB Jeg anbefaler i dette Brev, som I de andre, at man i tvivlstilfælde læser den engelske originaltekst! (o.a.):

 til downloading i pdf format:

CHRIST'S LETTERS

 

OBS Hvor der i Kristusbrevene og de tilknyttede artikler

er en generel kritisk beskrivelse af kristne/kristendommen,

jøder/jødedommen, muslimer/islam, mænd, kvinder m.v.

gælder denne beskrivelse kun de, der i praksis passer ind i det beskrevne.

Ingen kristen, jøde, muslim, mand, kvinde m.v.

bør føle sig ramt af disse kritiske beskrivelser,

hvis de rent faktisk ikke passer ind i beskrivelsen.

 

 

Læs også i den forbindelse:

 

Oversætters bemærkninger