The lamb and the lion
Glenda Green
Se nederst

 Indledning

Mysterier er overalt omkring os og de største, mest fascinerende af livets mysterier er til for at nydes og ikke løst.

Måske er den mest forbløffende og ydmygende opdagelse for moderne videnskab det faktum, at 99 procent af al eksistens er ikke blot usynlig for vore sanser og instrumenter, men også uden masse eller form.

Selv den ene procent, der udgør vores fysiske univers, er kun fast på grund af relativt stabile konfigurationer af energi.

Blandt de største videnskabsmænd - inklusive Niels Bohr, Max Planck, og Werner Heisenberg - er det blevet erkendt, at der er plads i et rationelt univers til ubegribelige undere.

Albert Einstein* sagde:

 "Den smukkeste følelse vi kan opleve, er den mystiske. Det er kraften af ægte kunst og videnskab. Han for hvem denne følelse er en fremmed, der ikke længere kan undre sig og stå henført

i ærefrygt, er så godt som død.

At vide hvad der er uigennemtrængeligt for os virkelig eksisterer og manifesterer sig selv som den højeste visdom og den mest strålende skønhed, som vore sløve evner kun kan fatte i deres mest primitive former - denne viden, denne følelse, er i centrum for sand religiøsitet."

Vores opfattelser er fokuseret det meste af tiden på 1 procent af eksistens der kan ses, høres og berøres.

Hvad med de resterende 99 procent? Hvordan går vi ind i det? Mest sandsynligt er det gennem sanser, der ikke er identificeret eller endda udviklet i de fleste individer.

Alligevel deltager vi alle i det endeløse univers på måder, som vi tager for givet.

Når vi lægger filteret kaldet "selvet" til side, eller slapper af og fordyber os i leg, tjeneste, samtale, fællesskab, fantasi, meditation, bøn, studeren eller søvn flytter vi vores fokus fra overlevelsesjagt ind i større mønstre med forbindelse til ubegrænsede muligheder.

Oftest er vores forbindelse med det uendelige ikke en mystisk opstigning ind i et fjernt paradis, men en rolig og personlig åbenbaring i øjeblikke, hvor vi indser, at det mirakuløse og det hverdagsagtige er ét og det samme.

I sådanne øjeblikke ser vi klart, at alt allerede er foran vores øjne og blot afventer et skift af opfattelse. Marcel Proust sagde, at "Den virkelige opdagelses-handling ikke består i at finde nye lande, men i at se med nye øjne."

Der er ingen tvivl om at udforskningen af den menneskelige bevidsthed er den sidste store grænse.

Længe før for vores videnskabelige fremskridt stimulerede Jesu liv og lære for to tusinde år siden til bevidsthedsudvidelse, som ikke vil se nogen ende.

På mange måder antændte han dette gennem demonstrationer af hvad der syntes som paranormal beherskelse af livet. Alligevel var kraften bag hans mirakler og årsagen til disse NORMALE for hans niveau af bevidsthed, kærlighed, opfattelse og kraft.

Han lovede endda at gennem åndelige færdigheder, kærlighed til Gud og mennesker og højnelse af bevidsthed:

"Alle disse ting og mere skal I også gøre"

Jesus' mirakler ville ikke have haft nogen varig værdi, hvis de blot var blevet udført for at blænde hans tilhørere med mystiske evner ud over menneskehedens forståelse.

Værdien af hans liv var ikke det, som adskilte ham fra (eller satte ham over) menneskeheden, men hvad der forenede ham med den.

Hvis du med den samme standard, kæmper lidt med hvorfor denne forfatter blev valgt til til sådanne ekstraordinære oplevelser - ved hvilke dyder af godhed eller mærkværdighed hun er blevet adskilt fra andre - vil du gå glip af værdien af denne bog. Min værdi ligger i, hvad jeg deler med dig, ikke hvad der adskiller os.

Værdierne, tydeliggørelserne, inspirationerne og sandhederne i denne bog er deres egne vidner til en kraft, der eksisterer inden for den menneskelige sjæl tilgængelig for alle.

Historien du er ved at læse skete faktisk for mig.

Det eneste problem i at fortælle denne historie er det utilstrækkelige sprog til at transmittere det sjældne og usædvanlige gennem den eksisterende og velkendte virkeligheds vinduer.

Derfor vil jeg være meget glad (og du ville være godt tjent med), hvis du suspenderer alle forudfattede opfattelser og blot nærer den tanke, at der blot skete det, at jeg tilfældigt kom til at opleve en øget bølge af bevidsthed, som - ligesom en stor "Rosetta Sten" - afslørede sandheder både fælles og opløftende for den menneskelige ånd.

Formålet med denne bog er ikke at anmode om tro, forstærke eller ændre eksisterende overbevisninger.

I virkeligheden er der ikke noget der vil begrænse din inspiration og nydelse af disse budskaber mere end en mental kamp om, hvordan man kan betragte Jesus' tilsynekomst for mig.

Faktisk ville det være klogt at overveje to vigtige fakta om karakteren af spiritualitet og overbevisning.

Sandheden transcenderer altid enhver historie, der præsenterer den, uanset om mediet er ægte eller fiktion.

Faktisk er mange af de største sandheder og filosofiske antagelser hele tiden blevet ført ind i bevidstheden gennem imaginativ overbringelse.

På grund af dette, behøver du ikke føle dig tvunget til at tro på begivenhederne i dette, eller nogen historie for at opdage sandheder i den.

For det andet, er den personlige og subjektive overbevisnings kraft langt større end noget formelt eller eksternt trossystem Du vil forme dine egne overbevisninger og de vil være i overensstemmelse med din personlig natur -. Som de burde være.

Hvad du får fra budskaberne er et direkte resultat af, hvad du HØRER! Basis for alt hvad Jesus lærte mig var den af uskyldig erkendelse:

"Åbn dine øjne, så du kan se og dine ører, så du kan høre.

For der er intet skjult,som ikke vil blive afsløret

eller noget blevet holdt skjult, som ikke vil komme til syne."

I sidste ende vil vi alle drage konklusioner om det vi har hørt, men lidet vil blive set og hørt, uden at vi lytter eller uden en åbenhed til at modtage eller uden et åbent længselfuldt hjerte.

Samtalerne i denne bog er langt vigtigere end den måde de indtraf og dog er de af hensyn til klarhed og historie uadskillelige fra konteksten, som gav dem liv.

Af profession er jeg en underviser, der har undervist på to større universiteter og en internationalt anerkendt portrætkunstner.

Det udtrykte formål med hans tilsynekomst var, at jeg skulle anvende mit talent til at male et nyt portræt af ham. Gobelinen i form af denne bog og den væv, der vævede den, var min oplevelse af at male kunstværket, som nu er kendt over hele verden. Det hedder "The Lamb and the Lion." (Lammet og Løven)

Men som årene har afsløret, var hensigten meget mere end dette.

Den 23. november 1991 viste Jesus sig som en tilstedeværelse så sand som livet, men det blev manifesteret fra riger ud over den begrænsede matrix, som vi normalt ville kalde virkeligheden.

I løbet af den tid, indtil maleriet blev afsluttet den 12. marts 1992, besøgte han mig ofte. I løbet af denne tid talte vi ... som venner gør ... om store og små spørgsmål.

Hver dag vi talte sammen, tog jeg omfangsrige notater, undertiden under samtalen, men oftest om aftenen, når jeg var alene. Min eneste hensigt med at tage notater, var at bevare visdommen præsenteret for min egen fremtidige reference.

Under transkriptionsprocessen faldt det mig aldrig ind, at jeg nogensinde ville dele mine samtaler offentligt og jeg skred helt sikkert ikke frem for med akademisk omhu at dække alle aspekter af teologisk interesse.

Vores samtaler handlede ikke om idealistiske verdener eller visioner om kommende begivenheder. Hans budskaber handlede om livet, som vi lever det og det potentiale for lykke, der ligger i hver enkelt af os nu.

Hans ord er utroligt praktiske, universelt tidløse og forfriskende relevant for vores mest avancerede niveau af viden.

Der er klarhed i dem, der ikke behøver yderligere støtte eller forklaring, selvom jeg har præsenteret dem i kursiv, så læseren hurtigt kan identificere Jesus' ord og adskille dem, hvis det ønskes, fra konteksten i vores samtale.

Dette var en dybt personlig oplevelse, men det var også eksternt til hvad, jeg normalt anser for mig 'selv'.

Ikke blot var der er et fysisk nærvær foran mig, synlig for mine øjne, men der var også en smuk stemme og jeg svarede den med min egen.

Hvad angår eksistentielle forklaringer på det hele, er mit perspektiv endnu ikke tilstrækkeligt til at omfatte de mange muligheder for hvordan og hvorfor det opstod.

Uanset dine overbevisninger om Jesu liv, er det stadig en historisk kendsgerning, at intet enkelt individ har haft mere indflydelse på forløbet af menneskelige begivenheder i de seneste to tusinde år.

Overskridende al tro eller vantro er virkningen af hans liv en arv til os alle.

Langt ud over de utallige, der centrerer deres religiøse overbevisninger om ham, er der andre millioner, som holder hans indflydelse, visdom, kærlighed og dyd i stor agtelse på trods deres manglende interesse i organiseret religion.

Dette er virkeligheden som overskrider alle variationer af privat eller kollektiv tro.

Til ære for det, gjorde jeg et løfte til mig selv og til ham om at præsentere dette materiale uden for teologisk konformitet, idet jeg holdt mig til den højere visdoms neutrale grund, han havde delt med mig.

Jeg undskylder på forhånd, hvis der er nogen overtoner af den art i denne bog.

I betragtning af den ærbødighed, jeg føler for ham og den store kærlighed, han har vist mig, er det muligt subtilt at udtrykke min egen veneration, som om det var en standard for alle.

For eksempel skrev jeg, i de tidligere udgaver af bogen, alle stedord, der henviser til Jesus med stort. Det var blot et udtryk for min personlige respekt.

Men en dag da jeg var ved at læse det nye testamente med skødesløs objektivitet, slog det ned i min bevidsthed, at ingen stedord, der henviste til ham var med stort!

Hvis protokolstandarden (bortset fra tre sekteriske versioner) ikke skrev hans stedord med stort, så var jeg i en opstyltet teologisk tilstand ved at gøre det.

Således er denne ændring foretaget i denne udgave.

Efter 2.000 års religiøs betingning, er det sværere end man skulle tro at finde "ground 0", men jeg har gjort enhver anstrengelse i den retning.

Siden tidspunktet for hans første tilsynekomst for mig har jeg opnået et større personligt perspektiv og megen personlig vækst.

Meget til min glæde ville åbenbaringerne og endda visitationerne fortsætte, som han så passende. Fakta er, at jeg ikke har haft øjne at se eller ører at høre for alt, hvad der blev tilbudt ved vores første møder.

Men den tidløse værdi af det, han havde at sige, ville blive yderligere afsløret efterhånden som jeg var rede til at modtage mere udførligt.

Jeg var nødt til at se dybere indad og endda ud over den oprindelige kontekst for at finde svarene.

Forhøjede realiseringer bragte svar på mange spørgsmål, som jeg og andre havde spurgt om hans instruktioner. Det ville have været en fejltagelse, at blive låst inden for en betydningsfuld begivenhed og ikke at søge den større (og enklere) forståelse, som den førte til.

Disse fortsatte afsløringer blev grundlaget for min anden bog "The Keys af Jeshua" (Jeshuas Nøgler) og vil uden tvivl inspirere fremtidige.

Imidlertid faldt mange af de fortsatte afsløringer direkte ind i rækken af samtaler, der fandt sted i 1992 og tilbød en glimrende mulighed for afklaring og udvidelse af det, som jeg kunne give videre til læserne af den første bog.

Jeg indså, at meget kunne gøres med det skrevne uden at ændre stoffet. At tilføje mere information og forklaringer ville i sig selv give større klarhed.

Dette ville også være en velkommen hjælp til de mennesker, som oversatte bogen til andre sprog, der kæmpede med de komplekse sætninger, der fyldt bogen med, vægtige, lange dialoger og yderst komprimeret information.

Jesus' budskaber, som jeg værdsatte højt, var bevogtet af den ærbødighed jeg følte for dem.

Ikke desto mindre måtte jeg indrømme, at vores endeløse samtaler havde efterladt deres mærke i form af lange ordrige sætninger.

Eftersom jeg videregav budskaberne spontant til diverse forsamlinger live, lærte jeg, at ægtheden kan bevares uden ordret repetition af det, som kun var var relevant for mig.

Tilpasninger til forskellige sprog og virkeligheder var både nødvendigt og ikke-skadeligt for den indre sandhed præsenteret i disse samtaler.

Udfordringen med at arbejde med oversættere, der bar historien ind i andre sprog, gjorde dette faktum mere tydeligt.

Processen med at kommunikere til mange mennesker (og gennem mange) var med til at udglatte, tydeliggøre og færdiggøre et bredere niveau af forståelse.

Mindre ord, kortere sætninger og flere universelle metaforer kunne tilbyde en blid høflighed og større vitalitet.

Jeg følte også stærkt for en medfølende sublimering af min historie i forhold til den større.

Faktisk var den overdrevne læggen vægt på min virkelighed i første og anden udgave et mere begrænsende filter, end jeg overhovedet kunne have forudset.

Der var svære spørgsmål at stå ansigt til ansigt med, eftersom bogen nåede et tværsnit af mange kulturer og virkeligheder og mange overbevisninger om Jesus.

Ingen af disse spørgsmål kunne besvares indenfor min historie.

Svarene kunne kun findes inde fra hans historie og indefra artefakterne i vores menneskelige historie og de naturlige fakta i vores univers!

Utroligt, men ikke overraskende for mig, har alt hvad han fortalte mig vist sig at være sandt både i form af erfaring og bevis.

Disse bekræftelser kunne kun opdages og nydes ved at dykke ind i en større sammenhæng og opnå en større dybde af forståelse.

Eftersom jeg erkendte dette, begyndte et nyt perspektiv at udvikle sig.

Da jeg først gav mit samtykke til Jesus' anmodninger om at fortælle om vores møder og hans lære, tiltrådte han min anmodning om, at jeg kun deler den skrevet i journalform.


Imidlertid forventede jeg ikke det naturlige resultat af den pålagte betingelse. Bogen ville i sidste instans blive min historie, med alle mine anekdoter, kampe og åbenbaringer, der omgav og pegede på hans budskaber.

At præsentere historien på den måde bød på mange indtagende elementer og megen menneskelig appel, som mange læsere kærligt relaterede til. Uden forbehold er min historie uudslettelig for oplevelsen og vil forblive det.

Der er imidlertid en større historie, hvori den hører til! At finde det personlige sted i min personlige oplevelse indenfor et meget større epos er, hvad jeg har at tilbyde i denne udvidede udgave af "Love without end" (Kærlighed uden ende).

Der var en mindre redigering i anden udgave og nu er det tid til et betydeligt spring fremad. For at lette denne ændring af synspunkt er den oprindelige prolog og epilog blevet fjernet. En ny prolog er blevet tilføjet og i alt 88 nye sider er blevet vævet gennem den originale tekst og derved givet klarhed og meget tiltrængte forklaringer for at fuldende den originale tekst.

Jeg vidste, at denne udvidelse måtte ske, men først var jeg tilbageholdende med at påtage mig projektet alene. Selvom jeg var den oprindelige skribent af meddelelserne, måtte jeg føle mig sikker på, at alt hvad jeg tilføjede eller anvendte for at forstærke hans ord ville være passende og ikke ændre den grundlæggende betydning.

Lige idet jeg begyndte, trådte han gennem den åndelige æter ind i synlig form og sagde:

"Lad os gøre det sammen!"

Den Udvidede Verdensudgave af "Kærlighed uden ende" afslører resten af denne historie!

Vi arbejdede sammen i ti måneder.

Midt i projektet mindedes jeg glæden ved at skabe "The Lamb and the Lion."

Han svarede: "Lad os skabe et andet maleri, mens vi sammensætter denne nye udgave.

Ligesom du har lært at se mig som en ven og lærer, som deler livet med dig og berører dit liv ud over enhver religiøs kontekst, er dette også, hvad andre søger efter."

Så vi begyndte og resultatet er maleriet af "Jeshua", som du ser øverst.

For de der måske ærgrer sig over fjernelsen af min oprindelige historie: Vær ikke bange. Historien om "The Lamb and the Lion" og mange andre vidunderlige historier om det mirakuløse maleri og erfaringer vil blive omdirigeret til en ny bog, "When Heaven Touches Earth." Den vil blive udgivet i 2007.

Formålet med denne udgave er at skabe et større perspektiv, der forbinder den gamle fortælling med hans fortsatte indvirkning på verden, hans evige sandhed og hans inddragelse af alle i sit livs mirakel.

Mens vi definerer vores liv efter enighed og endda uenighed, så lad os huske, at det ikke er muligt for os at have det samme perspektiv på nogen given begivenhed.

Vi finder vores enhed ved at søge en højere sandhed. Vi vil hver for sig have vores egne opfattelser og overbevisninger om alt, men der er to ting, som jeg håber, at vi kan være enige om:

Uden kærlighed har andet ringe betydning. At samle modet til at stå forundret, slået med ærefrygt, foran det store ubeskrivelige potentiale i dette vidunderlige univers, bringer os til livets hjerte og åbenbarer vores sted inden i det.

overs. 2019

(jd)

fra

Glenda Green:

 "Love without end"

Se maleriet "The lamb and the lion"

--------------

Kindle (til downloading på PC, tablet og smartphone)

Glenda Green

diverse malerier m.v.:

Informationsside:

Anmeldelser (Amazon):

Glenda Green: