2019

 

Ang. oversættelse

Jeg er som oversætter af Kristusbrevene, Artiklerne, uddragene af Glenda Greens bøger og Mestringsvejen naturligvis ansvarlig for at gøre denne oversættelse så god som mulig.

Det vil bl.a. sige en oversættelse, der er en afbalancering af en præcis oversættelse af den engelske tekst med forståeligheden af indholdet.

Hvad jeg i øvrigt foretager mig, har foretaget mig eller ikke foretaget mig, sagt eller ikke sagt og skrevet i dette liv kan og bør derfor  naturligvis ikke have nogen som helst indflydelse på vurderingen af ægtheden af disse.

 Det er naturligvis indholdet i Brevene (frugterne), der skal vurderes

og som jeg skriver nederst efter hvert Brev:

 "Jeg anbefaler i dette Brev, som I de andre, at man i tvivlstilfælde læser den engelske originaltekst."

Man kunne endda tilføje:

 Læs om muligt også Brevene, Mestringsvejens og Glenda Greens bøger på engelsk!

 

 

 -----------

 

Kristus i Bibelen:

 

Tilgivelse

Da kom Peter til ham og spurgte: »Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min broder, når han forsynder sig imod mig? Op til syv gange?« Jesus svarede ham: »Jeg siger dig, ikke op til syv gange, men op til syvoghalvfjerds gange.

---------

 Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder,

men indeni er glubske ulve. På deres frugter kan I kende dem.

Plukker man druer af tjørn eller figner af tidsler?  

Sådan bærer ethvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ

dårlige frugter.Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter,

og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter.

Ethvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om

og kastes i ilden.  I kan altså kende dem på deres frugter....

(Matthæus kapitel 15, vers 15 - 23)