"Til alle Kristne kirkesamfund"

 

dikteret 2000-2001

overs. 2019

 

KRISTUS:

I undrer jer måske over, hvorfor jeg er så direkte i min afvisning af "jødedom" og "kristendom".*

Det er afgørende for, at det skal lykkes at sprede mit KRISTUS BUDSKAB,at menneskene fuldt ud vil forstå den sande natur af religionerne, som har holdt menneskeheden i deres greb frem til det tyvende århundrede.

Indtil de erkender de mytiske fundamenter, hvorpå de har lagt alle deres overbevisninger, vil menneskene have svært ved at give slip på deres elskede trosopfattelser.

Prøv at forstå, at når jeg kommer med sådanne udsagn, henviser jeg til "Kristen religion" til "trosartiklerne" til "dogmaen og teologien".

Jeg henviser ikke til de store åndelige sjæle, som har søgt - og fortsætter med at søge Gud og Sandheden hinsides dogmaen og troen.

Mange af disse har modtaget min inspiration i deres sind og hjerter, men er bange for at give slip på deres elskede trosopfattelser.

De er hæmmet af deres religiøse praksis.

Tiden er nu kommet for dem til at lade dem fare og derefter vokse i åndelighed og bevidsthed om deres sande VÆRENS KILDE og tage deres menigheder med dem.

Til alle "Kristne" kirkesamfund siger jeg: "Vågn op!". Tiden er inde til at vågne fra en lang unaturlig søvn, hvor fornuften har været undertrykt af hypnotiske og følelsesbetonede traditioner.

Disse er blevet viderebragt gennem århundrederne af en række af mennesker, der hævdede at være den højeste myndighed over alt, hvad jeg underviste om i Palæstina.

Vær ikke bange for konsekvenserne, hvis I undersøger jeres tidligere trosopfattelser og vil udrense dem fra jeres tænkning.

Slip af med spindelvævets illusion og - TÆNK!

Når "kristne" præster fuldt ud accepterer,

at jeg Kristus,

virkelig er vendt tilbage for at tale til mennesker over hele verden, som "lynnedslag fra østen til vesten" og er rede til at undervise i mit sande budskab fra prædikestolen -

vil I finde jeres kirker igen vil blive fyldt med mennesker der er ivrige efter at finde og få kontakt med Virkeligheden, som vil lede dem til at leve i fuldstændig harmoni med deres VÆRENS SANDHED.

Alternativet er, at I,

religionens præster, som forsætligt og egoistisk fortsætter med at undervise i Kristendommens dogmer for at redde "ansigt" og jeres løn,

vil se, at jeres religion dør en naturlig død over de næste tredive år og vil blive forladt af jeres menigheder, der allerede føler, at jeres ord kun er ord - i hvilke, der ikke er noget åndeligt liv.

I vil se jeres kirker overtaget af dem, der har indset, at jeg selv er vendt tilbage til menneskeheden for at vise dem vejen til at finde og komme ind i "Himmeriget".

Der vil også være dem, hvis autoriteter er truet af disse Breve fra KRISTUS- fra mig. De vil kraftigt modsætte sig dem.

Der vil være bagvaskelse gennem enhver type af medier -

fra mennesker, der ikke har nogen skrupler ved at sætte gang i offentlighedens vrede ved at tjene penge på destruktiv, hævnende sensationalisme.

Jeg må fortælle jer,

at jo større oprør verden over,

des hurtigere vil mine Breve nå og overbevise de mennesker, der er trætte af de gamle trosopfattelser, at de endelig har hørt den enkle SANDHED om VÆREN.

De vil hurtigt reagere på dens kærlighed og kalden om at forlade de lavere niveauer af menneskelig bevidsthed for at begynde deres opstigning til de højere åndelige niveauer, hvor de vil begynde at opleve den første indstrømning af indre fred og tilfredshed.

Der vil blive konflikt i hele underholdningsindustrien,

da flere og flere mennesker vil genkende - og vende sig imod - den vold og nedbrydning, som hele deres bevidsthed om sind, følelser og krop er blevet fodret med

af "DEGENEREREDE" mennesker,som er fuldstændig besatte af at skabe sig formuer.

Disse onde ånder har forstået den mærkelige fascination af det uhellige og makabre hos uvidende mennesker, der har været så overmættede med sikkerhed, komfort og luksus i det 20. århundrede, at det ikke længere tilfredsstiller dem.

De har brug for spænding for at stimulere deres overmættede bevidsthed......

(fra Kristusbrev 9 s. 5)

*Kristusbrev 9 s. 1-4

 

dikteret 2000-2001

overs. 2019

 

 

Læs Kristusbrevene (1-9) og Artiklerne på:

 

Kristibreve.dk

 

*************************************************************

2000 CHRIST'S LETTERS, www.christway.co.za

NB Jeg anbefaler i dette Brev, som I de andre, at man i tvivlstilfælde læser den engelske originaltekst! (o.a.): 

 til downloading i pdf format:

OBS Hvor der i Kristusbrevene og de tilknyttede artikler

er en generel kritisk beskrivelse af kristne/kristendommen,

jøder/jødedommen, muslimer/islam, mænd, kvinder m.v.

gælder denne beskrivelse kun de, der i praksis passer ind i det beskrevne.

Ingen kristen, jøde, muslim, mand, kvinde m.v.

bør føle sig ramt af disse kritiske beskrivelser,

hvis de rent faktisk ikke passer ind i beskrivelsen.

 

Læs også i den forbindelse:

Oversætters bemærkninger