Indhold Artikler

 

 

Er der virkelig en Gud?

Kristus siger, at universets kilde til alting er ikke som Det Gamle Testamentes Jehova-lignende Gud i Bibelen.

Han siger, at vi alle kommer f.ra samme kilde, som han dengang kaldte Faderen - en universel første årsag, som alle ting tager form af og som opretholder dem.

 

 

Menneskelig kærlighed bringer skuffelse

 

Kristus siger, at det udtrykke kærlighed er den eneste måde at opnå helbredelse og succes på.

Han siger, at da han var på jorden ikke forsøgte at lære folk at "glæde Gud" eller blive en "bedre" person.

Han siger, at sådanne fejlfortolkninger af, hvad han lærte, forhindrer åndelige søgere fra at acceptere Sandheden om Væren.

Han siger, at mennesket har skabt en Gud i menneskets billede - en dømmende, straffende Gud.

 

Skab skønne liv, vidunderlig sex

 

Kristus siger, at vi bruger vores sind hæmningsløst, uden at erkende hvordan vores tanker påvirker verden.

Han fortæller os, at Ego'et mangler indsigt og retfærdighed og hvordan dets impulser påvirker andre mennesker, os selv og vores fremtid.

Han forklarer, at vores verden ikke er fast materie men energi.

 Han fortæller os, at den eneste vej at gå er Kærlighedens Vej.

Han siger også, at kondomet har været en stor velsignelse for verden og de fattige.

 

Sprækker i jeres planet

 

Kristus opfordrer os til at indse, at vores tanker og handlinger påvirker planeten og vejret, ligesom industrialisering gør.

Tanker der strider imod kærlighed er i strid med Universel Lov, og de påvirker miljøet og planeten, ligesom de påvirker vores liv.

Kristus siger, at ekstreme begivenheder ikke er "straf fra Gud", fordi der ikke er sådan en gud med en sådan menneskelig tænkning.

Han fortæller os, at vores eneste håb er at følge Kristusvejen - som han lærte menneskene i Palæstina og for hvilken han blev korsfæstet, fordi den var i modsætning til den jødisk lære.

 

 

Presserende budskab


Kristus opfordrer os til at tilgive andre og at elske vores fjender.

Han kommenterer invasionen af Irak i 2003 (Saddam Hussein) og siger, at vrede og had opbygger fremtidig død og ødelæggelse.

Han advarer amerikanerne om det enorme lager af had, de har frigjort i Mellemøsten og beder dem om at praktisere tilgivelse og kærlighed i deres hjem, samfund, byer, stater og lande.

 

 

De sidste dage


Kristus fortæller os, at verden er fuld af mørke og nedbrydning, at børn bliver frarøvet deres uskyld gennem underholdningsmedier og bliver seksuelle rovdyr bytte.

Han fortæller os, at vi er blevet følelesesafstumpede af underholdning, der fodrer mørket.

Han siger, at vi er blevet så vant til mørket, at vi ikke længere genkender det.
Han beder mødrene om at rejse sig for at beskytte vores børns uskyld og at søge Lyset.

 

 

Jage "bøhmænd"


Kristus giver os retningslinjer for, hvordan vi kan leve på Kristi vis.

Han forklarer, hvorfor det er vigtigt at være opmærksom på, hvad vi tænker og fortæller os, hvordan situationer kan ændre sig selv på randen af tilsyneladende katastrofer.

 

 

Læs Kristusbrevene (1-9) og Artiklerne på:

Kristibreve.dk