dikteret 2000

overs. 2019.1

 

Kristus:

"Jeg er kommet for at rette op på de fejlfortolkninger,der er placeret i læren, givet, da jeg var kendt som ”JESUS" i Palæstina  for 2000 år siden.« 

 "Fordi menneskene er på tærsklen til en verdenskrise af enorme proportioner, er det afgørende for overlevelse, at Jeg, Kristus, når alle, der vil lytte."

 "Jeres nuværende globale krise, som medfører et nyt sammenbrud af International Lov og lægger fundamentet for fremtidig global terrorisme, viser klart, at ingen religion i verden besidder den nødvendige viden og effektive ledelse, der kræves for at iværksætte ændringer i menneskelige mentale mønstre, som vil føre direkte til fred og velstand....."

 "Jeg, Kristus, er udtrykkeligt kommet for at fortælle jer sandheden om den ”menneskelige personligheds” oprindelse......"

 "Jeg vil forklare præcist hvorfor og hvordan menneskeheden har fået en naturlig indbygget tilbøjelighed til selv-vilje og et dominerende ønske om selvtilfredsstillelse og selvforsvar.

Dette er ikke synd - men en del af de naturlige skabende processer. Der er ikke nogen "straf" fra det høje! Gennem forsætligt og skadeligt at udøve deres "Ego-Kraft”, tiltrækker menneskene deres egen straf......"

 BEMÆRK VEL: Ligesom videnskabelige lærebøger bliver overflødige, når det menneskelige sind opdager og absorberer mere avanceret videnskabelig viden, bør den nuværende form for "Kristendom", bygget på falske doktriner centreret omkring min korsfæstelse, derfor have lov til at dø en naturlig død......

 Vær forvisset om, at intet ondt, som kommer til jeres jord er en "naturkatastrofe". Alt skadeligt for jeres fuldkomne velfærd dannes først i jeres "menneskelige bevidsthed" og får først derefter givet form indenfor jeres globale oplevelse....

------------------  

Som I nu må indse, har min undervisning fra starten af min mission på jorden i Palæstina altid været affødt af den højeste åndelige Sandhed om Tilværelsen, der intet har at gøre med menneskelige begreber og rationaliseringer, som er undervist ud fra menneskelig tankegang.

Derfor gentager jeg eftertrykkeligt, at selv om min persona på jorden for to tusind år siden var Jesus, så er formålet med min tilstedeværelse, Kristus' tilstedeværelse inden for disse Breve, at nå følsomme og inspirerede sjæle for at lære dem at trække på Guddommelig Hjælp under de kommende rædsler, i hvilken verden i sidste ende vil blive involveret.

Derfor har min stærke længsel efter at redde dem, der kan modtage mig, krystalliseret sig i form af SANDHEDEN OM TILVÆRELSEN i disse breve. Vid dette - agt på det.......

Læs videre:

Kristus advarer

Læs uddrag af

Kristus Brev 1