Andre hjemmesider

 Kristusbrevene

"Jeg er kommet for at rette op på de fejlfortolkninger,

der er placeret i læren, givet, da jeg var kendt som

JESUS i Palæstina for 2000 år siden."

"Fordi menneskene er på tærsklen til

en verdenskrise af enorme proportioner,

er det afgørende for overlevelse,

at Jeg, Kristus, når alle, der vil lytte.

I ved meget lidt om de sande processer i skabelse,

hvor I selv, spiller en stor rolle.

Det er bydende nødvendigt, at I forstår dem tilstrækkeligt

til at I gøre jer i stand til at gå i gang med gennemførelsen

af en højere vision for hele menneskeheden.

”Det er umuligt for min åndelige bevidsthed

at antage menneskelig form.

For at gøre det muligt for mig at tale direkte til dig,

har jeg de-programmeret og forberedt et modtageligt,

lydigt sind for at modtage min sandhed

og indramme det i ord.

Hun er min "recorder"(referent)".

 ........................................

Maria vender tilbage

 

Her berettes om Marias liv, som mor til Jesus.

Nogle af de steder hun har vist sig siden med særligt fokus på

Medjugorje, hvor hun siden 80'erne har vist sig for

nogle børn (senere voksne!) talt til disse enkeltvis og sammen,

Disse fænomener er siden flere gange blevet undersøgt

af videnskabsfolk. Disse beskrives også på hjemmesiden!

Maria:

"Sig til denne præst, fortæl alle, at det er jer, der er opdelte på jorden.

Muslimer og de ortodokse  er af samme grund som katolikkerne

lige for min Søn og jeg. I er alle mine børn.

Alle religioner er absolut ikke lige,

men alle mennesker er lige for Gud ...

De, som ikke er katololikker er ikke mindre skabninger

(de er også) gjort i Guds billede bestemt til

en dag at slutte sig til Faderens Hus."

(The Final Harvest, Wayne Weible. Side 85-86)

Maria:

"Min søn og jeg udskærer ikke af kagen,

hvor der er tale om trosretninger.

 I har bygget mure, adskillelsen mellem jer ..."

( The visions of the children af Janice T. Connell, Side 110)

Læs mere om Maria på:

 

 Maria vender tilbage

 ........................................

Josef vender tilbage

Josef var som bekendt far til Jesus

 og gift med Maria og en støtte for dem begge,

 som man kan læse i Det Nye Testamente.

Josef er efter mange andre liv nu en opstegen Mester

og kaldes Saint Germain.

Læs mere om Saint Germain

om nogle af hans tidligere liv m.v.

her:

 ........................................

 Det evige liv

Læs også en beretning fra en med Kristusbevidsthed,

der med sit indre syn så begivenhederne

omkring korsfæstelsen

og opstandelsen:

Påske

Alt dette og meget mere på hjemmesiden:

........................................

De opstegne mestre

Kristus:

"Undrer I jer over, at jeg, Kristus, er vendt tilbage til jer på dette tidspunkt for at forklare jer, hvad I har gjort mod jer selv?

Hvordan ville det være muligt for nogen åndelig legemliggørelse af KÆRLIGHED at forblive fjern fra en sådan åndelig smerte og undlade at række ud for at yde hjælp, når der er mulighed for hjælp?

Derfor, som jeg sagde før, er jeg ikke alene i mit arbejde.

Jeg taler på alle Mestres vegne, når jeg taler gennem disse breve.

Hver Mester tjener dem, der følger hans** jordiske lære.

Hver Mester opfordrer deres tilhængere til at læse, lytte og bede om, at de kan absorbere SANDHEDEN, som findes på disse sider og stræbe efter at rense deres tanker og handlinger og blive udøvelsen af kærlighed for alle."

Læs om de opstegne Mestre, Ærkeengle og engle:

........................................

Engleverdenen

 

Læs om engle, skytsengle og ærkeengle og Lorna Byrne, der har set engle,

omkring sig og komunikeret med dem fra hun var barn

Læs mere på her:

Engleverdenen