BEMÆRK - VIGTIGT

I spekulerer på hvorfra HIV-viruset, som angriber menneskets dyrebare selvforsvars-system, immunsystemet, er kommet og også målretter dets evne til at formere sig?

Denne virus, vil udslette de uforsigtige, hvis den bliver spredt uden kontrol, -(ikke fra medikamenter) - men fra ÅNDELIG BEVIDSTHED.

De Oplyste vil undgå disse og andre faldgruber i livet.

Vågn op! Indse! Dine egne stærke ”bevidsthedsimpulser” er livsimpulser.

De er i høj grad, skabende elektro-magnetiske impulser!

Når de er af en ondartet – voldelig – aggressiv - morderisk natur, udsender de elektriske partikler af en ondartet, voldelig, aggressiv, morderisk BEVIDSTHED, der tager form af en ondartet virus i luften, som breder sig fra én uskyldig person til en anden.

Hvad der er født og næret i det syge sind, tager efterhånden form i den fysiske verden.

Dette er ikke en straf fra Gud, som kirkerne måske fremstiller det. Det er et VIDENSKABELIGT FAKTUM I TILVÆRELSEN.

Derfor er det et spørgsmål af yderst vigtighed for alle åndeligt sindede mennesker, at lægge alle infantile forestillinger fra sig for klart at forstå SANDHEDEN om skabelse og eksistens.

 

Mit budskab til alle kirker:

Jeg, Kristus, er udtrykkeligt kommet for at fortælle jer sandheden om den ”menneskelige personligheds” oprindelse.

Jeg vil forklare præcist hvorfor og hvordan menneskeheden har fået en naturlig indbygget tilbøjelighed til selv-vilje og et dominerende ønske om selvtilfredsstillelse og selvforsvar.

Dette er ikke synd - men en del af de naturlige skabende processer.

Der er ikke nogen "straf" fra det høje!

Gennem forsætligt og skadeligt at udøve deres "Ego-Kraft”, tiltrækker menneskene deres egen straf.

BEMÆRK VEL: Ligesom videnskabelige lærebøger bliver overflødige, når det menneskelige sind opdager og absorberer mere avanceret videnskabelig viden, bør den nuværende form for "Kristendom", bygget på falske doktriner centreret omkring min korsfæstelse, derfor have lov til at dø en naturlig død.

2000 CHRIST'S LETTERS

 

Kristusbrev 1 side 4